Khoa Kỹ thuật Địa Chất và Dầu Khí Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Liên kết

Hình ảnh

TIN MỚI

Mùa hè xanh 2015

Trong năm 2015 Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí tiếp tục thực hiện "Chương trình sinh viên vì cộng đồng" nhặm giúp sinh viên nhận thức được tinh thần trách nhiệm đối với xã hội và nâng cao tinh thần tương thân tương ái trong sinh viên Xem chi tiết

The 14th Science & Technology Conference on Earth Resources & Petroleum (Oct-6-2015)

During the 14th Science and Technology Conference at Ho Chi Minh City University of Technology, Sections of Geology and Petroleum Engineering will be held on October 6, 2015. Researchers, experts, engineers from universities, institutions, and industries are invited to exchange and share knowledge and experiences in the fields of geology and petroleum engineering and technology.

Sinh viên tốt nghiệp tháng 04 năm 2015

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân

Thông tin nổi bật

Tư vấn - Chuyển giao công nghệ - Nghiên cứu khoa học - Đào tạo - Cung ứng nhân lực

1. Nhận phản biện các đề tài, các báo cáo kỹ thuật, báo cáo công nghệ cho các công ty, các tổ chức khoa học liên quan đến ứng dụng kỹ thuật địa chất , dầu khí, khoáng sản, môi trường.

Vui lòng liên hệ

2. Các khóa đào tạo ngắn hạn

Vui lòng liên hệ

3. Cung ứng nhân lực: Chúng tôi cung ứng nhân lực cao cấp, nhân lực có trình độ cao trong các lĩnh vực dầu khí, khoáng sản, địa chất, mỏ, môi trường, địa kỹ thuật.vv....

4. Các công ty dầu khí Khoa đã cung cấp dịch vụ đào tạo và nhân lực: BP, Salamander, PVP, Vietsovpetro, Phú Quý JOC, Cửu Long JOC, Hoàng Long JOC, Geosimco

 

1. Thông báo nhận thẻ học viên cao học và nghiên cứu sinh 

2. Kết quả bảo vệ đề cương học kỳ 1 năm học 2014-205 

3. Tuyển sinh đào tạo trình độ thac sĩ năm 2015 - Đợt 1 

1. Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 theo 911 

2. Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 

3. Thông báo về việc thu học phí đợt 1 - học kỳ 1/2013-2014 

1. Danh sách viên tốt nghiệp ngày 24 tháng 04 năm 2015 

2. Danh sách sinh viên nhận học bổng nhân dịp ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

3. Danh sách không tham gia BH Y tế năm học 2014_2015 

1. Hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm học 2014 - 2015 

2. ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT NHIỆM KỲ 2012-2014 

3. Thư mời xin tài trợ chương trình 55 năm thành lập trường 

1. Danh sách Cựu sinh viên đóng góp quỹ xây dựng biểu tượng đá của Khoa 

 

CopyRight 2010 @ Faculty of Geology & Petroleum Engineering
Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
Điện thoại : (84.08) 8-8654086 - Fax : 8654086